Wednesday, October 17, 2018

Realm of Belgium

Belgische hulp voor de Derde Wereld, Belgische hulp voor de wederopbouw van door oorlog getroffen gebieden, Belgische hulp voor de vluchtelingen, Belgische hulp voor betere integratie van immigranten?. De lijst van Belgische hulp is lang en noemenswaardig maar wordt het eens niet tijd om ook hulp te bieden aan de eigen Belgische bevolking?

Overal wordt er in deze tijden aangespoord tot verdraagzaamheid en het bestrijden van haat en racisme. Wij wensen niet meer dan dat alle volkeren en religies met mekaar hand in hand kunnen samenleven. Alleen moet deze samenwerking ook van beide kanten blijven komen!

Het verleden heeft aangetoond dat er fouten zijn gemaakt en aan ons om ervan te leren.

De Ku Klux Klan is daarvan het nobele voorbeeld. Ons broederschap werd opgericht met de bedoeling om mensen te helpen in barre tijden. Deze tijden zijn wederom aangebroken! Verspreiding van haat en geweld wordt door ons (the United Northern & Southern Knights of the Ku Klux Klan) ten stelligste afgezworen!

?Be not overcome with evil, but overcome evil with good?

De slechte naam en reputatie die de Ku Klux Klan meedraagt met de jaren zal ons blijven achtervolgen. Onze organisatie streeft naar traditionele waarden waarop onze Constitutie is gebaseerd. Rotte appels worden zonder meer verwijderd. De toekomst toont aan dat we ook op een vreedzame manier ons doel kunnen bereiken. Alleen kunnen we dit echter niet!

De United Northern & Southern Knights of the Ku Klux Klan distantieert zich volledig van elke politieke en extreme organisatie. Vrijwaren en behouden van de rechten van ieder ras en religie is een must.

Het is nu enkel tijd aan de wakkere Belgen om hun ware gezicht te tonen en er samen met ons iets voor te doen. Als we het niet voor onszelf doen, laten we het dan voor de toekomst en zekerheid van onze kinderen doen?.

http://unskkkk-europe.blogspot.de/

Scroll to Top